Marzec 17, 2017

Kurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów

Uwaga gimnazjaliści!!

Zapraszamy na kurs języka niemieckiego dla grupy wiekowej 13 -15 lat.

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych, oparty jest na nowatorskim programie dostosowanym do potrzeb ucznia, zgodnym z programem szkolnym.

Jest to okazja aby rozwijać sprawność mówienia, podszkolić się oraz uporządkować swoją wiedzę.  Na zajęciach poprzez odgrywanie ról, dialogów, scenek ćwiczymy umiejętność posługiwania się językiem w praktycznych sytuacjach. Dzięki komunikatywnej metodzie nauczania rozwijamy sprawności językowe takie jak mówienie, słuchanie. Zajęcia są prowadzone w bezstresowej, miłej atmosferze sprzyjającej przełamanie bariery językowej.

Na zajęciach wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne takie jak nagrania, krótkie filmiki oraz teksty z gazet. W ciekawy sposób przekazujemy wiedzę dotyczącą zagadnień gramatyki oraz poprzez różne ćwiczenia nauczamy oraz utrwalamy zagadnienia leksykalne.

Kurs dopasowany jest do poziomu językowego ucznia.

Indywidualne podejście do ucznia!

Grupy do 6 osób.

Zajęcia odbywają się:

2 razy w tygodniu po 60 minut.

Możliwość dopasowania godzin zajęć!

Koszt kursu to jedyne 215 zł !

Pamiętaj – w innych szkołach językowych grupy mają po 10-15 osób!